+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Objavljamo vsebino odloka glede nošenja mask v vrtcih, ki je v veljavi od 6. 9. 2021.

Uporaba zaščitne maske je po odloku obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Uporaba zaščitne maske med drugim ni obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
5. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
6. učence, dijake in študente pri pouku športa, športne vzgoje in pouku in učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in
baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

kolektiv vrtca ZGN Ljubljana

Dostopnost