Izvajamo prilagojene programe za:

  • predšolske gluhe in naglušne otroke (metuljčki, sovice, levčki),
  • predšolske otroke z govorno-jezikovnimi motnjami (žabice)

Programi se odvijajo v skladu z individualiziranimi programi, ki jih pripravijo naši strokovnjaki glede na potrebe otrok. Otroci vseh oddelkov se vključujejo v razširjeni program vrtca.

Metode dela prilagajamo otrokovim posebnim potrebam in motnjam. Skupine ali oddelke oblikujemo v skladu s standardi in normativi za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami.

Otroci se vsakodnevno družijo in srečujejo ob različnih dejavnostih, saj tako pridobivajo socialne veščine, se učijo strpnosti in sklepajo nova prijateljstva.