Prehod otroka iz družine v vrtec je čustveno in strokovno zahteven proces za vse udeležene (otroka, starše in vzgojiteljico), ker v odnos med otrokom in staršem vstopa tretja oseba. Prehod otroka od doma v vrtec lahko odrasli v veliki meri omilimo s kvalitetnim medsebojnim odnosom in zaupanjem med vzgojiteljico in starši, ki so za otroka pomembne odrasle osebe. Z medsebojno komunikacijo odrasli ustvarijo pogoje za boljše razumevanje otrokovih razvojnih značilnosti, reakcij oz. stisk ob ločitvi od doma in navezovanju na novo osebo in okolje. Tako mu zagotovijo čim boljše pogoje uvajanja.

Pred sprejemom otroka v vrtec starše seznanimo z možnostjo in potekom uvajanja, psihosocialnimi značilnostmi otroka v posameznih starostnih obdobjih, s pedagoškimi priporočili iz prakse, možnimi oblikami pomoči svetovalne službe v primerih težav, stisk in skrbi ob uvajanju.

Vsi starši prejmejo tudi informativno zloženko za pomoč pri prehodu otroka iz domačega okolja v vrtec ter spodbujanje sodelovanja z vzgojnim in drugim strokovnim osebjem vrtca.

Kontaktna oseba je socialna delavka Maja Smrekar (tel.: 01 580 05 07).